Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
 
 
   
 
  อบรมสัมมนา
หลักสูตรการอบรม
เอกสารประกอบการอบรม
ประกาศผลสอบ
  ศูนย์พัฒนาความรู้
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  สื่อเผยแพร่ความรู้
สปอตวิทยุ
สารคดีสั้นทางวิทยุ
หนังสือ
เอกสาร/แผ่นพับ
บทความน่ารู้
  AFTC Update
   
 

ก.ส.ล.ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 5 รอบ
 

ข่าวสำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า

______________________________

ก.ส.ล.ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 5 รอบ

        ผู้บริหารและพนักงานของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า (ก.ส.ล.) เข้าร่วมลงนาม
ถวายพระพร สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเจริญ พระชนมพรรษา 5 รอบ เพื่อเป็นศิริสวัสดิพิพัฒน
มงคลตามราชประเพณี และแสดงออกถึงความจงรักภักดีที่พสกนิกรมีต่อพระองค์ เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2555 ณ ศาลา
สหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง
********************************************

เผยแพร่ในนาม สำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า(ก.ส.ล.)
หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข่าวเผยแพร่ฉบับนี้
กรุณาติดต่อที่ศูนย์สารสนเทศและเสริมสร้างความรู้
โทร. 0-2685-3250 ต่อ 610 โทรสาร 0-2685-3259
หรือ http://www.aftc.or.th

 
 
 
ก.ส.ล.ร่วมงานทำบุญตักบาตร กระทรวงพาณิชย์
ก.ส.ล. อวยพรปีใหม่อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์
ก.ส.ล. ร่วมประชุม แลกเปลี่ยนแนวคิดโครงการที่ไทยจะเป็นศูนย์กลางการค้าเชื้อเพลิงชีวภาพ โดยใช้ประโยชน์จากตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า
ก.ส.ล.ร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์ในงาน BOI FAIR 2011
ก.ส.ล. อวยพรปีใหม่ผู้บริหาร อสมท.
ก.ส.ล. ศึกษาดูงานการยึดและอายัดทรัพย์สิน ณ กรมบังคับคดี
ก.ส.ล. จัดแถลงข่าว ให้ใบอนุญาตผู้ประกอบธุรกิจซื้อขายล่วงหน้า ประเภทนายหน้าซื้อขายล่วงหน้าฯแก่ โบรกเกอร์ TFEX รายแรก
ก.ส.ล.จัดอบรม “การบริหารและการตลาดธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้า” แก่ผู้ต้องการเข้าสู่ธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้า รุ่นที่ 1/55”
ก.ส.ล. จัดอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้เรื่องข้าว แก่พนักงาน
ก.ส.ล. จัดอบรมทบทวนความรู้ด้านการกำกับดูแลและด้านคดี ตาม พ.ร.บ. การซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า ให้แก่พนักงาน